کد خبر: 1055| تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۲۰ تیر سال ۱۳۹۵ | ساعت ۱۲:۲۲:۰

همایش

28 مرداد 1395

همایش "تازه های درمان های ضد انعقاد در بیماریهای قلب و عروق"


به گزارش روابط عمومی انجمن ترومبوز هموستاز ایران، همایش علمی یک روزه "تازه های درمان های ضد انعقاد در بیماری های قلب و عروق" در بیمارستان شهید مدرس توسط انجمن ترومبوز هموستاز ایران برگزار می گردد.

نام کامل:
ایمیل:
متن پیام