کد خبر: 1133| تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۱۸ مهر سال ۱۴۰۰ | ساعت ۹:۱۹:۰

اصلاحیه کتاب بسته جامع خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های خونریزی دهنده ارثی ایران

اصلاحیه تاکنون(10 مهر 1400)

اصلاحیه کتاب بسته جامع خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های خونریزی دهنده ارثی ایران


  1. افزودن نام دکتر فاطمه ملک به نویسندگان فصل 31
  2. حذف منابع ناقص در فصل 38 و ارجاع همه منابع به فایل کامل فصل در سایت انجمن
  3. در مورد دوز آریوسون g/kgµ جایگزین mg/kg  شود(سطر 10)
همین ایراد در صفحات و سطور زیر اصلاح شود.
سطر یک صفحه 163، سطر چهار صفحه 163، سطر هشت و نه صفحه 163
(g/kgµ یا mcg/kg  یا میکروگرم/ کیلوگرم صحیح است و mg/kg  در سطور و صفحات فوق اشتباه است)
 
نام کامل:
ایمیل:
متن پیام