آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی،بالاتر از حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید،ساختمان اداری، طبقه دوم، انجمن ترومبوز هموستاز ایران
کدپستی: 1546815514
تلفکس:  22265488


 
نام کامل:
ایمیل:
متن پیام